ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຂໍ້ມູນສຳລັບຕິດຕໍ່
ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນ ສາມແສນໄທ, ບ້ານອານຸ, ເມືອງຈັນທະບູລີ,​ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: (856-21) 253 079
ສາຍດ່ວນຝ່າຍຂາຍ: (856-20) 5445 1234
ຝ່າຍຮຽກຮ້ອງຄ່າທົດແທນ: (856-20) 5516 1234, (856-20) 5517 1234
ແຟັກ: (856-21) 253 159
ອີເມລ: info@stmuangthai.com
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາ
* ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຊ່ອງທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.